fbpx
November 30, 2021

Polis di Santa Cruz porfin a logra captura e sospechoso Jean Pierre Croes

Share on facebook
Share on Facebook
Share on whatsapp
Share on Whatsapp
0
0
Polis di Santa Cruz porfin a logra captura e sospechoso Jean Pierre Croes
Polis di Santa Cruz porfin a logra captura e sospechoso Jean Pierre Croes


Den un accion relampago a logra detene e sospechoso busca pa husticia y conoci di polis Jean Pierre Croes. Pa algun dia caba tabata tin un buskeda andando den e mondinan di San Fuego pero cada biaha tabata perde di bista.

Awe mainta den un accion relampago, a bin deten’e den mondi patras di parcela San Fuego 5A. Polis a pidi transport mesora. E detencion aki tabata di spera mirando cu nan tin algun dia caba ta purba gar’e. Tin un ordo di detencion den su contra y diferente intento a bay den e dianan aki. A haci uzo di helicopter, K9 unit como polis di Santa Cruz.

Jean Pierre ta busca pa diferente delito manera entre otro menasa, ladronicia, destruccion, posesion di arma, crimen organisa, maltrato y mas: Art. 2:249 en Art 2:277 cq Art 2:273 en Art. 2:255 en Art: 2:288 cq Art. 2:289

Un poco mas informacion riba e articulonan:

Artikel 2:249

 1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid be-
  rooft of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 4. De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing op hem die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsberoving een plaats verschaft.

De in de artikelen 2:273 tot en met 2:276 genoemde gevangenis- straffen worden met een derde verhoogd:
a. ten aanzien van hem die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn
vader, zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, of een kind dat hij verzorgt of op- voedt als behorend tot zijn gezin;
b. ten aanzien van hem die het misdrijf begaat tegen een persoon die aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid is toevertrouwd;
c. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
d. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het le- ven of de gezondheid schadelijke stoffen.

 1. Indien op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten
  hoogste twintig jaren of meer is gesteld, wordt levenslange gevange- nisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 2:273

 1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog- ste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
 2. Mishandeling gepleegd met gebruikmaking van wapenen, als be- doeld in artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening, wordt ge- straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 3. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 4. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 5. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 6. Poging tot overtreding van het eerste lid is niet strafbaar.

Artikel 2:255

 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen per- sonen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd per- soon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feite- lijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling, met mishandeling met gebruikmaking van wapenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien de bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voor- waarde geschiedt, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van ten
  hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
 2. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
  categorie.
 3. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde
  lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijker te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 2:288
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 2:289
Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
a. diefstal door twee of meer verenigde personen;
b. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het
misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
c. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, ontruiming op last van het bevoegd gezag, watersnood, schipbreuk, stranding, oproer, muiterij of oorlogsnood;
d. diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te be- reiden of gemakkelijker te maken;
e. diefstal ten opzichte van een toerist die voor recreatieve doelein- den in het Land aanwezig is.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on whatsapp
Share on Whatsapp
0
0

Meta di 1Noticia ta pa duna pueblo un bista amplio di noticia na Aruba. Sinembargo nos no ta doño di contendio di e articulonan cu ta aparece riba nos plataforma.